Frequently Asked Questions

1. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ПРИЛАГАНЕТО НА ОРГАНИЧНИТЕ ТОРОВЕ НА ЛУМБРЕКО В СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ?

Да,без никакъв риск от запушване на дюзите,поради финната филтрация и липса на твърди частици.


2. ПРИЛОЖИМИ ЛИ СА ОРГАНИЧНИТЕ ТОРОВЕТЕ НА ЛУМБРЕКО С ВЪЗДУШНА ТЕХНИКА?

Особено подходящи,поради високата концентрация на продукта и голямото разреждане.


3. СЪВМЕСТИМИ ЛИ СА ОРГАНИЧНИТЕ ТОРОВЕ НА ЛУМБРЕКО С ДРУГИ ПРОДУКТИ-ХЕРБИЦИДИ,ФУНГИЦИДИ?

Да,дори се препоръчва за да преодолее културното растение шока от третирането с химически продукти. При съвместното им използване, приготвянето на работния разтвор става в следния ред : първо се подготвя разтвора с пестицида и в него се добавя необходимито количество Лумбреко, непосредствено преди третиране.


4. КОЛКО ДЪЛЪГ Е КАРАНТИННИЯ ПЕРИОД СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ ТОРОВЕ НА ЛУМБРЕКО?

В случай че се прилага на овошки,лозя или листни зеленчуци,поради органичния му произход практически няма карантинен период.Продукцията може да се консумира веднага след измиване с течаща вода.


5. ПОДХОДЯЩИ СА ПРОДУКТИТЕ НА ЛУМБРЕКО ЗА ЗИМНО ТРЕТИРАНЕ НА КУЛТУРИТЕ?

Лумбреко съдържа хуминови и фулво киселини,които навлизайки в клетъчните мембрани служат като антифриз за растението и го правят устойчиво на високата амплитудна разлика в температурите през деня и ноща и зимния замръз. 


7.ПРОИЗВОДИТЕЛ СЪМ НА ЦВЕТЯ ЗА РЯЗАН ЦВЯТ.МОГА ЛИ ДА УПОТРЕБЯВАМ ОРГАНИЧНИТЕ ТОРОВЕ?

ДОРИ СЕ ПРЕПОРЪЧВА.БОГАТИЯТ МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА ЛУМБРЕКО ПРИВЛИЧА ПЧЕЛИТЕ,ТЕ ОПРАШВАТ ПО-ИНТЕНЗИВНО РАСТЕНИЯТА.ЦВЕТОВЕТЕ СА ПО-ОБАГРЕНИ,А АРОМАТА НА ЦВЕТЯТА Е ПО-ИНТЕНЗИВен