Резултати

ПО-СИЛНИ, Здрави и 
плодовити растения

 

   Положителните ефекти от употребата на течните органични торове на  Лумбреко са многобройни. Някои от неговите най големи предимства са : 

  • високо съдържание на Азот, Фосфор, Калий -  N, P, K
  • Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор
  • Увеличава енергийният капацитет на листната маса и фотосинтезата
  • Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза
  • стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител
  • Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени
  • Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани
  • Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената
  • Органичен тор приложим и в биологичното земеделие

 

Повишава добивите ( от 15% до 20 % ) и качеството на произведената продукция

  • Глутена и ДМГ в пшеницата
  • Протеина в царевицата
  • Маслеността на слънчогледа, рапицата, лавандулата
  • хТ на ечемика
  • Листната маса на растенията

           Ползотворното му действие се проявява и при третиране с минимални количества, но за по –пълен ефект препоръчваме прилагане в норми 150 – 300 мл. на дка., внесени еднократно или друкратно като листен тор. В системи за капково напояване от 1 л. до 3 л. на дка. в зависимост от състава на почвата.  При обеззаразяване на семена 1 л. на тон.

         Лумбреко е съвместим с всички пестициди и е желателно да се използва съвместно с тях, защото снижава стреса от прекия контакт на химичните вещества с растението. При съвместното им използване, приготвянето на работния разтвор става в следния ред : първо се подготвя разтвора с пестицида и в него се добавя необходимито количество концентрат Лумбреко, непосредствено преди третиране.

  • Ниска разходна норма  (150 – 300 мл. на дка)
  • Cъвместим с други продукти (хербициди и пестициди)
  • Подходящ за системи за капково напояване ( лесно разтворим)