Предимства

ТЕЧНИ ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ
 

 

Физически

  • Подобрява кореновата система и улеснява присаждането
  • водоразтворим и лесен за употреба

 

Химически

  • Силно редуцира необходимостта от химически препарати, а приложен с тях преодолява стреса за растенията
  • Изключително високо съдърждание на фулво- и хуминови киселини, както и микро- и макроелементи и растежни стимулатори

 

Биологически

  • растежен стимулатор
  • увеличава листната маса и засилва фотосинтезата
  • повишава устойчивостта на растението спрямо заболявания
  • играе ролята на антифриз навлизайки в клетъчните мембрани
  • Подобрява кълняемостта на семената