Приложение

ОТ ГРАДИНАТА ИЛИ ОРАНЖЕРИЯТА
ДО НИВАТА ИЛИ ЛОЗЕТО

 

 Лумбреко е универсален органичен тор, представляващ екстракт от Органични субстанции. Въз основа на специфичен начин за получаването му, той се отличава с високо съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

Благодарение на образуването на временни връзки между хуматите (солите на фулво- и хуминовите киселини) и други микроелементи, последните се усвояват много повече. Високото им съдържание активира процесите на обмяната на веществата, което повишава до 30 % хлорофила в листата,а от там и добивите на единица площ. Това осигурява икономично използване на наличната влага и дава възможност на растенията да преодолеят физиологичните смущения в резултат на действието на неблагоприятни фактори – засушаване, градушка, студ.

За разходни норми и ефект спрямо различните култури натиснете тук.